top of page
Szukaj

Powrót Chrystusa na Ziemię

Najważniejsze pytanie nurtujące wszystkich wierzących na całej Ziemi,

"Kiedy Chrystus wróci na Ziemię i w jakich okolicznościach to nastąpi?"


Sprawdźmy co Biblia mówi na ten temat :


"Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: «Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».  A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?» (Mt, 24, 1-3)

W powyższym fragmencie Jezus zapowiada zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej, co faktycznie miało miejsce w 70 roku n.e. podczas oblężenia Jerozolimy.

Do dnia dzisiejszego po Świątyni została tylko ściana płaczu.


Następnie uczniowie zadają Chrystusowi pytanie o datę i okoliczności jego powrotu na Ziemię.

"Na to Jezus im odpowiedział:

«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.  Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.


(Fałszywych mesjaszy i zwodzicieli było już bardzo wielu, wystarczy spojrzeć na liczne kulty i sekty, które doprowadzały nawet do zbiorowych samobójstw w imię wybranego guru)


 Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!  Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.  Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.

(Czy chodzi tu o I i II wojnę światową?, wielki głód w Chinach, Rosji i Ukrainie? Trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 r. ? Czy zapowiedziane wydarzenia dopiero nadejdą?)


Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.  Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;  a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.


(Mordowanie chrześcijan i wyznawców Chrystusa trwa już od setek lat, wymordowanie Waldensów we Francji czy Inkwizycja, która paliła na stosie za posiadanie własnej Biblii. Dzisiaj wydawcy muzyczni czy producenci z Hollywood często zakazują artystom używać imienia Chrystusa w swoich utworach, a prześladowanie chrześcijan trwa nadal w Izraelu czy w Chinach. Co się tyczy fałszywych proroków wprowadzających w błąd, wystarczy spojrzeć jak wiele powstało religii na na świecie które odciągają ludzi od Biblii i jedynego Boga, a każda z tych religii wymaga pewnych tradycji i uczynków do zbawienia, a tak na prawdę zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę w tego który umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi żyjących kiedykolwiek na Ziemi.)


 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.  A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.


(W dobie Internetu Ewangelia faktycznie głoszona jest na całej Ziemi, każdy może odpalić sobie YT i posłuchać wybranych pastorów czy nawet samemu badać Biblię w postaci Ebooków czy Audiobooków)


Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.


(Jedna z teorii zakłada, że mowa tu o drugim zniszczeniu Jerozolimy, a druga zakłada , że mowa tu o czasach współczesnych, ponieważ na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie stoi obecnie Islamski meczet, i trwa obecnie masakra mieszkańców Palestyny)


Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.


( Wielki ucisk jest dopiero przed nami, z zapowiedzi: "nikt by nie ocalał" wynika, że będzie to coś wyjątkowo strasznego).


Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.


(W czasie wielkiego ucisku pojawia się fałszywi mesjasze i zwodziciele, ale tym razem będą działać niezwykłe cuda, może chodzić o wykorzystanie technologii hologramów na niebie czy wolnej energii a nawet uzdrawiania, wszystkie te możliwości są przed nami ukrywane od wielu lat i mogą wywołać szok na nieświadomych).


Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.


( Jezus ostrzega przed fałszywymi objawieniami, mogą to być hologramy czy objawienia demoniczne na małą lub średnią skale. Jedno jest pewno, powrót prawdziwego Chrystusa będzie tak wielkim wydarzeniem, że ujrzy to cały świat w jednej chwili.)


Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.


( Po siedmiu latach ucisku, w trakcie powrotu Chrystusa na Ziemię, zjawiska będą miały taką skalę że nie da się tego pomylić z niczym innym. A wszystkie narody ziemi będą narzekać bo o to pojawił się ten, w którego nie wierzyli i którego wiernych prześladowali. Pośle Aniołów aby zebrali tych których nie zabrał do nieba przed uciskiem ale nawrócili się i dotrzymali mu wierności)


 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.


(Myślę, że podświadomie większość wierzących czuje nadchodzący koniec, świat zatraca się w grzechu, nowe zbrodnie i afery wybuchają każdego dnia, nasza grzeszna natura przejmuje nad nami kontrolę, rządzi egoizm, zazdrość i chciwość. Za wszelką cenę gromadzimy to co ziemskie, pragnąc tylko i wyłącznie własnej przyjemności tu i teraz)


Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.


( Jezus daje nam do zrozumienia, że póki co tylko Bóg w niebie wie kiedy to nastąpi, jednak po wniebowstąpieniu, objawia się Janowi w Apokalipsie Jana i przedstawia więcej szczegółów końca świata, tak jakby Bóg Ojciec przekazał synowi całą swoją wiedzę o końcu świata)

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

( Jezus porównuje czasy końca do czasów przed potopem, kiedy to dla ratowania ludzkości paradoksalnie musiał zniszczyć całe życie na Ziemi bo świat był tak zepsuty i zatruty grzechem. I podobnie jak wtedy nikt się nie spodziewał tego co ma nastąpić, a sam Noe na pewno był wyśmiewany za budowanie Arki na pustyni, aż w końcu spełniły się przepowiednie ale było już za późno dla wszystkich którzy nie chcieli go słuchać.)

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.


(Prawdopodobnie jest tu mowa o pochwyceniu, kiedy to Chrystus wróci na Ziemię zabrać wszystkich swoich wiernych do nieba, tak aby uniknęli siedmiu lat potwornego ucisku. Jak widać nastąpi to nagle, z dnia na dzień, okaże się, że milionów ludzi brakuje lub zostały po nas miliony śmiertelnych i grzesznych ciał. Zakłamane media będą próbowały to tłumaczyć zjawiskiem UFO lub dziwną chorobą lub zarazą. Pochwyceni ludzie powrócą z Jezusem po okresie 7 letniego ucisku kiedy to Jezus będzie sądził żywych i umarłych, a na następnie ustanowi swoje 1000 letnie królestwo na Ziemi.)


Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.  A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.


(Dokładnie tak, nie wiemy kiedy dokładnie to nastąpi, chociaż wielu badaczy biblijnych próbuje odkryć przybliżona datę powrotu Chrystusa na Ziemię, padają różne daty; liczone od jego śmierci na krzyżu, od odbudowy państwa Izraelskiego, na podstawie zjawisk astronomicznych.. itd. Jedno jest pewne, widząc dokąd zmierza ten świat i jak bardzo jest już zepsuty, możemy stwierdzić, że powrót Chrystusa jest na prawdę blisko).


Jeszcze podrzucam inny fragment Biblii idealnie oddający współczesne czasy:


"Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy.  Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,  nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre,  zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga,  stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj.

 Z nich biorą się ci, którzy wkradają się do domów i wykorzystują frywolne kobiety, obciążone grzechami i rozdzierane przez różnorodne żądze.  Kobiety te zawsze się uczą, tylko nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.  Ci ludzie przeciwstawiają się prawdzie, tak jak przeciwstawili się Mojżeszowi. Ich umysł jest spaczony, nie przeszli próby wiary.  Daleko jednak nie zajdą, ponieważ ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich — podobnie zresztą, jak stało się w przypadku tamtych." ( 2. Tymoteusza 3)


Tutaj podrzucam jeszcze materiały video skupione wokół tematu Powrotu Chrystusa:


Pastor Carter Conlon ( świetne tłumaczenie z kanału obiektyw):Pastor Robert Breaker ( Trzeba włączyć napisy automatyczne PL)

W tym odcinku stara się obliczyć powrót Chrystusa na podstawie Biblii, wydarzeń historycznych i zjawisk astronomicznych:Film z kanału Wielki Bój - ogólne omówienie tematu Powrotu Chrystusa (lektor PL)
0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page