top of page
Szukaj

KULT OBRAZÓW I FIGUR - Całkowite zaprzeczenie Biblii

Zaktualizowano: 25 paź 2023


Dlaczego tak wiele osób odwraca się od Boga?

Ponieważ popełniają podstawowy błąd, którym jest łączenie Biblijnego Boga z Instytucją Kościoła Rzymsko-katolickiego i obarczanie Boga za korupcję, przekręty i pedofilię Watykańskich duchownych. Gdy zaczynamy czytać Biblię na własną rękę zaczynamy rozumieć jak wielka jest przepaść między Pismem Świętym a nauczaniem Kościoła Rzymsko-katolickiego.


Kościół Rzymsko- katolicki uczy nas, że droga do zbawienie i życia wiecznego prowadzi przez uczynki i udział w sakramentach, takich jak : - spowiedź - komunia - bierzmowanie itp...


A Biblia mówi coś całkiem innego : "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali." (Efezjan 2:8-10)

Tak na prawdę jest tylko jedna droga do zbawienia :

"Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." (Jana 14:6)

Jeśli wierzysz, że drogą do zbawienia są dobre uczynki i udział w sakramentach, to znaczy, że Śmierć Chrystusa na krzyżu była na marne.

.

„On tego, który nie znał grzechu – Jezusa – za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 List do Koryntian 5:21)


Dlatego Syn Boży stał się człowiekiem. W wieku 33 lat nie mając żadnego grzechu na swoim koncie (baranek bez skazy), zabrał grzechy całej ludzkości na siebie i umarł za nas na krzyżu, aby każdy kto w niego wierzy był zbawiony. W innym przypadku Bóg musiałby zniszczyć całą ludzkość.


"Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony." (Rzymian 10:9)

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (Jana 3: 16-17) "Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie." (Jana 11:25)


Jezus Chrystus przyszedł na świat wypełnić prawo Starego Testamentu :


"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić" (Mt 5:17)


I nadać nam nowe przykazanie:

A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” (Mt 22:37–40). Podsumowując, jesteśmy zbawieni przez wiarę w Chrystusa a nie przez dobre uczynki, sakramenty i przestrzeganie praw starego testamentu. Teraz przejdźmy do historii Watykanu i urzędującego tam Papiestwa.


  • - Papież jest niczym innym jak następcą Rzymskiego Cesarza. (a Rzym określany był Babilonem - stolicą grzechu i siedzibą antychrysta).

  • - Papież tytułuje się następcą Jezusa, wynosząc swoją osobę na poziom równy Bogu chociaż jest zwykłych śmiertelnikiem (czy to nie jest największe pragnienie Antychrysta?)

  • - Watykan potwierdził absurdalną teorię ewolucji, tym samym odwracając się od Biblijnej wersji powstania świata i człowieka (Teoria Ewolucja w żaden sposób nie została udowodniona, polecam wykłady choćby Kenta Hovinda na YT)

  • - Watykan przez lata ścigał ludzi żyjących i nauczających w Biblijnej prawdzie, ponieważ znajomość Biblii obala nauki Kościoła (jak choćby prześladowania Waldensów) (Materiał o Waldensach)

  • - W pewnym okresie czasu inkwizycja paliła na stosie ludzi za to, że posiadali własny egzemplarz Biblii w domu (słudzy kościoła Rzymskiego dopuszczali się potwornych zbrodni aby utrzymać swoją władzę nad owieczkami)

  • - Kościół Rzymski zmienił dekalog, usuwając przykazanie nr 2 o zakazie tworzenia i czczenia obrazów i figur.

  • - Również temat Szabatu (ostatni dzień tygodnia, w którym Bóg odpoczął i go uświęcił) budzi kontrowersje, W Biblii jest to Sobota, a Kościół Katolicki Świętuje Niedziele.

Jednak przestrzeganie Szabatu należy do praw starego Testamentu, który Jezus Chrystus wypełnił umierając na Krzyżu. Zresztą wielokrotnie upominał Faryzeuszy, żeby bardziej skupili się na miłowaniu bliźniego niż na surowym przestrzeganiu prawa: "Następnie udał się stamtąd do synagogi. Znajdował się tam człowiek ze sparaliżowaną ręką, faryzeusze zapytali więc Jezusa:

Czy taką pracę, jak uzdrawianie, również można wykonywać w szabat?—szukali bowiem pretekstu do oskarżenia Go.

—Czy jeśli któraś z waszych owiec wpadłaby w szabat do dołu, to nie wyciągnęlibyście jej?—zapytał Jezus. —O ile bardziej cenny jest człowiek! Oczywiście, że w szabat wolno czynić dobro.

13 —Wyciągnij rękę!—zwrócił się do chorego.

Ten posłuchał i natychmiast jego ręka stała się równie zdrowa jak druga." (Mt 12:9-13)

Mamy czcić go "w duchu i prawdzie" a zbawieni jesteśmy z "łaski", czyli z wiary w Jezusa Chrystusa. Powtarzam przykazanie dane nam w Nowym Testamencie:

A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” (Mt 22:37–40).


Więcej na temat historii Watykanu tutaj:Dzisiaj już nie ma potrzeby ścigania ludzi za posiadanie Biblii, ponieważ przestaliśmy czytać Pismo Święte, pomimo, tego że jest prawie w każdym domu! Przyczyniło się do tego straszenie wiernych przez duchownych kościoła katolickiego jakoby Biblia miała być trudna i tylko oni mogą wyjaśnić Świętą księgę. Po za tym media - podprogowo ośmieszają Biblię i jej wyznawców w książkach, filmach i serialach.

Przykład podprogowego ośmieszania Biblii w Hollywoodzkim filmie :


W całej Biblii nie pojawia się słowo "Papież", nie pojawia się nawet słowo "Różaniec".

Nie ma również mowy o Wniebowstąpieniu Maryi, zresztą cały kult "Matki Bożej" oparty jest tylko i wyłącznie na dogmatach wymyślonych przez Watykan.


"Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem." (Objawienie Jana 22:13)

Jeśli Bóg jest początkiem i końcem jak może mieć Matkę???

Maryja zawsze dziewica? Kolejny dogmat któremu zaprzecza Biblia: "Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna któremu nadał imię Jezus" (MT 3;24-25) Oznacza to, że Józef i Maryja, po narodzinach Jezusa współżyli ze sobą jak normalne małżeństwo i nawet mieli więcej dzieci.

W całej Biblii Maryja pojawia się zaledwie kilka razy i pozostaje skromną kobietą która gotowa jest spełnić każdą wolę Boga.


Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». (MK 3; 31-35).


Więcej na temat kultu Maryi i rzekomych objawień Maryjnych w różnych miejscach:


Według Biblii duchowni powinni mieć żony i dzieci, swoją postawą dając przykład innym:

"Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?" (1 Tm 3; 2-5)

To Watykan wprowadził celibat który poskutkował ogromną ilością przypadków pedofilii wśród kleru.


Mapa przypadków pedofili w kościele (tylko sama Polska)

To Watykan zmienił przykazania Biblijne, usuwając przykazanie o zakazie tworzenia rzeźb i obrazów (bo przecież handel takimi produktami przynosi ogromne zyski):

Oryginalne przykazanie z Biblii:

"2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań."

(Wyjścia 20,4-6)


Polecam wykład Wiesława Szkopińskiego na temat kultu obrazów i figur :A co po za tym mówi Biblia o tworzeniu rzeźb i podobizn i modlitwach do nich?


"Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie –abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety"

(Powtórzonego Prawa 4:15-16)


„dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka”. (Rzymian1:21-23)


"Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie: Amen." (Księga Powtórzonego Prawa 27,15)


„Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy, wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym, zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi.” (Jeremiasza 10,14-15)


„I ziemia ich jest pełna bezwartościowych bogów. Kłaniają się dziełu rąk, temu, co uczyniły czyjeś palce”. (Izajasza 2:8)


Niczego nie poznali ci, którzy noszą drewno swego rzeźbionego wizerunku, ani modlący się do boga, który nie może wybawić”. (Izajasza 45:20b)


Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Jahwe, Bóg twój, się tym brzydzi. Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.” (Księga Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) 7,25)


"A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić.” (Objawienia Jana 9,20)


Tym czasem co my robimy?1 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 Kommentar


a.kopacz2
a.kopacz2
14. März 2023

Nie chodzi o to żeby duchowny miał żonę, że jeśli miałby mieć to jedną, że powinien być absolutnym przykładem dla swoich wiernych. N o widać jak to dziś wygląda.

Gefällt mir
Post: Blog2_Post
bottom of page