top of page
Szukaj

KULT OBRAZÓW I FIGUR - Całkowite zaprzeczenie Biblii

Zaktualizowano: 15 gru 2022


Dlaczego tak wiele osób odwraca się od Boga?

Ponieważ popełniają podstawowy błąd, którym jest łączenie Biblijnego Boga z Instytucją Kościoła Katolickiego i obarczanie Boga za korupcję, przekręty i pedofilię Watykańskich duchownych. Gdy zaczynamy czytać Biblię na własną rękę zaczynamy rozumieć jak wielka jest przepaść między Pismem Świętym a nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Wystarczy spojrzeć na historię Watykanu i urzędującego tam Papiestwa aby zauważyć, że coś tu nie gra. - Papież jest niczym innym jak następcą Rzymskiego Cesarza.

- Papież tytułuje się następcą Jezusa, wynosząc swoją osobę na poziom równy Bogu chociaż jest zwykłych śmiertelnikiem

- Watykan potwierdził absurdalną teorię ewolucji tym samym odwracając się od Biblijnej wersji powstania świata i człowieka

- Watykan przez lata ścigał ludzi żyjących i nauczających w Biblijnej prawdzie (choćby Waldensów) (Materiał o Waldensach)

- w pewnym okresie czasu inkwizycja paliła na stosie ludzi za to, że posiadali własny egzemplarz Biblii w domu


Więcej na temat historii Watykanu tutaj:Dzisiaj już nie ma takiej potrzeby, ludzie przestali czytać Biblię, mimo, że jest prawie w każdym domu. Przyczyniło się do tego podprogowe ośmieszanie Biblii w mediach, filmach i serialach.

Przykład podprogowego ośmieszania Biblii w Hollywoodzkim filmie :


W całej Biblii nie pojawia się słowo "Papież", nie pojawia się nawet słowo "Różaniec".

Nie ma również mowy o Wniebowstąpieniu Maryi, zresztą cały kult "Matki Bożej" oparty jest tylko i wyłącznie na dogmatach wymyślonych przez Watykan.


Maryja zawsze dziewica? Kolejny dogmat któremu zaprzecza Biblia: "Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna któremu nadał imię Jezus" (MT 3;24-25)

W całej Biblii Maryja pojawia się zaledwie kilka razy i pozostaje skromną kobietą która gotowa jest spełnić każdą wolę Boga.

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». (MK 3; 31-35).


Więcej na temat kultu Maryi i rzekomych objawień w różnych miejscach :


Według Biblii duchowni powinni mieć żony i dzieci, swoją postawą dając przykład innym.

"Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?" (1 Tm 3; 2-5)

To Watykan wprowadził celibat który poskutkował ogromną ilością przypadków pedofili wśród kleru.


Mapa przypadków pedofili w kościele (tylko sama Polska)

To Watykan zmienił przykazania Biblijne, usuwając przykazanie o zakazie tworzenia rzeźb i obrazów (bo przecież handel takimi produktami przynosi ogromne zyski):


Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(Wyjścia 20,4-6)


Polecam wykład Wiesława Szkopińskiego na temat kultu obrazów i figur :A co po za tym mówi Biblia o tworzeniu rzeźb i podobizn i modlitwach do nich?


Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie –abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety,

(Powtórzonego Prawa 4:15-16)


„dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka”. (Rzymian1:21-23)


Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie: Amen. (Księga Powtórzonego Prawa 27,15)


„Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy, wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym, zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi.” (Jeremiasza 10,14-15)


„I ziemia ich jest pełna bezwartościowych bogów. Kłaniają się dziełu rąk, temu, co uczyniły czyjeś palce”. (Izajasza 2:8)


„Niczego nie poznali ci, którzy noszą drewno swego rzeźbionego wizerunku, ani modlący się do boga, który nie może wybawić”. (Izajasza 45:20b)


” Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Jahwe, Bóg twój, się tym brzydzi. Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.” (Księga Powtórzonego Prawa (V Mojzeszowa) 7,25)


A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić.” (Objawienia Jana 9,20)


Tym czasem co my robimy?0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page