top of page
Szukaj

Kult "Matki Bożej" - Wymysł Watykanu!

Jedną z największych niedorzeczności, która naświetli nam się w trakcie czytania Biblii jest kult "Matki Bożej". Nawet jeśli, będziesz szukał wers po wersie fragmentów popierających ten dogmat, nie znajdziesz ich w Piśmie Świętym.

Za to znajdziemy bardzo dużo cytatów, w których Bóg potwierdza, że jest jedynym Bogiem, Stwórcą wszystkiego a jego syn, Mesjasz, Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem.


"Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni."

Objawienie 22:13 UBG

Ja jestem PANEM i nie ma żadnego innego, oprócz mnie nie ma żadnego Boga. Przepasałem cię, chociaż mnie nie znałeś;

Aby poznali od wschodu i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem PANEM i nie ma żadnego innego;

Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, PAN, czynię to wszystko.

Niebiosa, spuśćcie rosę z góry i niech obłoki wylewają sprawiedliwość. Niech ziemia się otworzy i niech wyrośnie zbawienie, a razem z nim niech zakwitnie sprawiedliwość. Ja, PAN, to stworzyłem.

Biada temu, który się spiera ze swoim Stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swemu garncarzowi: Cóż czynisz? A twoje dzieło: On nie ma rąk?

Izajasza 45;5-9

I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 4:12

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.“

List do Tymoteusza 2:5

“Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie“

Jana 14:6


Powstaje więc pytanie..

Skąd oni wymyślili kult Matki Bożej, skoro Maryja pojawia się w Biblii zaledwie kilka razy, a po Zmartwychwstaniu Jezusa, żaden z późniejszych apostołów jej nawet nie wspomina ?


Dokładnie tak jak na obrazku powyżej, wszystkie dogmaty dotyczące Maryi zostały wymyślone i wprowadzone przez kościół katolicki z Watykanem na czele.


Należą do nich:


I „O Bożym Macierzyństwie Maryi”

Dogmat został ogłoszony na soborze w Efezie w 431 r.

Maryja została wybrana do urodzenia Jezusa w grzesznym ludzkim ciele. Nie oznacza to że jest "Matką Bożą". Zresztą nigdy tak o sobie nie powiedziała.


"Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.

Łk 1:30-31

Więc jak może być matką Boga?!


II „O Maryi zawsze Dziewicy”

Dogmat ogłosił papież Marcin I na Synodzie Laterańskim w Rzymie w 649 r.

Absurd, jak wiemy z Biblii, po urodzeniu Jezusa Maryja normalnie współżyła z Józefem.


"Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana, i przyjął swoją żonę. Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus"

Mt 1:25


III „O Niepokalanym Poczęciu Maryi”

Dogmat ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX bullą Ineffabilis Deus

To nawet szkoda komentować, medal dla tego kto znajdzie coś o poczęciu Maryi w Biblii.


IV „O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny”

Dogmat ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 r.

Kolejny raz ten sam absurd, nie ma słowa w Biblii o tym by Maryja dostąpiła wniebowstąpienia.


Czy można bezkarnie przekształcać Pismo Święte i dodawać sobie co się podoba? Zmieniać dekalog, wymyślać kulty świętych i święta, a nawet przekręcać całe zdania i wyrazy ?

"Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze."

Objawienie 22:18-19 UBG

Tak brzmią jedne z ostatnich słów Biblii, zawarte w Księdze Apokalipsy św. Jana. A zatem, Watykan świadomie przez lata działał przeciwko Bogu.

Watykan w sprytny sposób wykorzystuje Biblię aby prowadzić owce na rzeź i przy okazji ładnie na nich zarabiać. (Bogactwa Watykanu są tak wielkie, że trudno je oszacować)


Po za tym, przez swoją działalność zmuszają nieświadomych wiernych do łamania dekalogu - Świętych praw danych nam od Boga.


"Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie"

Jana 14


Dlatego tak ważne jest przestrzeganie dekalogu!.


Idźmy dalej..

Kolejne pytanie to dziwny sposób przedstawiania Jezusa na obrazach (pomijając już cały kult obrazów i rzeźb sprzeczny z dekalogiem).

Dlaczego Jezus przedstawiany jest jako dziecko w rękach kobiety w koronie??


"Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,"

Łk 3,23

Jak możemy przeczytać w Biblii, Jezus rozpoczął swoją działalność misyjną w wieku 30 lat. Tymczasem, jak jest przedstawiany na obrazach i figurach ?Tak , dokładnie. Jezus w KRK przedstawiany jest jako niewinne dziecko (mimo, że nauczanie rozpoczął w wieku 30 lat). Za to "Matka Boża" przedstawiana jest jako królowa w Koronie, ta najważniejsza i najmądrzejsza opiekunka "bezbronnego Jezusa".

Jak to się ma do Biblijnego obrazu Maryi ?


"Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je."

Łukasza 8,19-21

"Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana; I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu; Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną. Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię. A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją."

Łukasza 1:46-50


"A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu." Łukasza, 2:48-51


Jak widać obrazy i figury w kościołach katolickich stanowią całkowite zaprzeczenie Maryi, tak na prawdę była skromną kobietą, świadomą tego kim jest Bóg i jak wielkiego zaszczytu dostąpiła. Zresztą sam Jezus, jak również prorocy i apostołowie nie wspominają o niej prawie wcale. Nazywanie jej "matką Bożą" i stawianie wyżej samego zbawiciela Jezusa Chrystusa było by dla niej samej niedorzeczne.


Ale co z objawieniami ? Przecież istota tytułująca się "Matką Bożą" pojawiła się w wielu miejscach na ziemi.. Czy aby na pewno ?

Demony które objawiają się w postaci Maryi mają niezły ubaw.


- W trakcie kilku objawień zarejestrowanych w XX wieku, istota podająca się za Maryję prosiła wybrane osoby o zjedzenie pobliskiej trawy czy wykąpanie się w źródełku na oczach innych.

Najwyraźniej upodlanie człowieka sprawia im wielką frajdę.


- Oprócz tego dochodzi lewitacja i zjawiska paranormalne.

"Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów."

List do Tymoteusza 4:1


- Po za tym przy każdym objawieniu prosi o zbudowanie kościoła ku "swojej czci.

Biblijna Maryja nigdy nie chciała czczenia swojej osoby, a po za tym:

"Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko."

Dzieje Apostolskie 17:24-25


- I o odmawianie różańca ku swojej intencji.

Należy pamiętać że różaniec nie pojawia się w Biblii, pochodzi z innych kultów. A samo klepanie różańca jest zaprzeczeniem słów Jezusa: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie."

Mateusza 6:7-8


Z kolei, w trakcie egzorcyzmów, jak podają osoby duchowne, demony często krzyczą i mówią o Maryi - tylko nie Maryja, - tylko nie ona, - boimy się jej, bo tylko ona może nas pokonać..

teraz odpowiedz sobie sam, kto podczas tortur mówi oprawcy czego najbardziej się boi ?

Demony po raz kolejny mają niezły ubaw i przy okazji wzmacniają dogmaty Watykanu jeszcze bardziej odwodząc świat od prawdziwej Ewangelii.


A pro po demonów i złych duchów, Biblia doskonale pokazuje kogo tak na prawdę boja się słudzy Lucyfera:


A gdy on wyszedł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobowców człowiek mający ducha nieczystego.

Mieszkał on w grobowcach i nawet łańcuchami nikt nie mógł go związać.

Często bowiem był wiązany pętami i łańcuchami, ale rwał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić.

A zawsze, we dnie i w nocy, przebywał w górach i grobowcach, krzycząc i tłukąc siebie kamieniami.

Gdy więc zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł i oddał mu pokłon;

A wołając donośnym głosem, powiedział: Cóż mam z tobą, Jezusie, Synu Boga najwyższego? Zaklinam cię na Boga, abyś mnie nie dręczył.

Powiedział mu bowiem: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!

I zapytał go: Jak ci na imię? A on odpowiedział: Na imię mi Legion, bo jest nas wielu.

I prosił go bardzo, aby nie wyganiał ich z tej krainy.

A pasło się tam w pobliżu góry wielkie stado świń.

I wszystkie te demony prosiły go: Poślij nas w te świnie, abyśmy mogły w nie wejść.

I Jezus zaraz im pozwolił. A duchy nieczyste, wyszedłszy, weszły w świnie. Wtedy stado, liczące około dwóch tysięcy, ruszyło pędem po urwisku do morza i utonęło w nim.

Marka 5:2-13

Jeśli temat Cię zainteresował i chcesz wiedzieć więcej o zwiedzeniu Maryjnym to polecam dokument Jana Klifa "Królowa bierze wszystko".


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page