top of page
Szukaj

Giganci - Czy istnieli na prawdę?

Zaktualizowano: 11 lip 2023Na początku, sprawdźmy co na temat gigantów ma nam do powiedzenia Biblia:

"A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach." (Rdz 6,4)

Jest to pierwszy z wersetów Biblii, w którym dosłownie pada stwierdzenie Giganci. Według tego opisu wiem już, że byli na tyle potężni, że uzyskali sławę w dawnych czasach. Wcześniej jednak pojawia się inna wskazówka, kiedy to przedstawiony zostaje rodowód potomków Adama:

"Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch. A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki. Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.

[...]

Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek. Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki. Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat." (Rdz 5,18-27)

Według Biblii, najstarszy człowiek jaki żył na ziemi miał na imię Metuszelach i przeżył 969lat.


Całkiem sporo trzeba przyznać!.

Żyjąc tak długo można osiągnąć całkiem przyzwoite rozmiary.. a to zaledwie fragment Pisma Świętego, w którym przedstawione zostały postacie żyjące grubo ponad 500 lat, a było ich całkiem dużo, zresztą sam Noe w czasach potopu miał już 600 lat.


Jeśli człowiek żyje 500-900 lat, to ciekawe jak wielkie może osiągnąć wymiary?, skoro współczesny człowiek rośnie do 25 roku życia...hmm.. dobre pytanie!

Dlaczego w dzisiejszych czasach nie jest nam dane żyć tak długo ?

Niestety, pierwsi ludzie wykazali się nieposłuszeństwem wobec Boga, a karą za grzech jest śmierć... (to prawo zostanie ostatecznie wypełnione w przyszłości przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.)


Zobaczmy jak zareagował Bóg na nieposłuszeństwo człowieka w Edenie : "Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».

Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść -

przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu:

w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie

po wszystkie dni twego życia.

Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli.

W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie,

póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty;

bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! [...]

"Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich."(Rdz 3, 21)

Skóry otrzymujemy ze zwierząt, więc po raz pierwszy na Ziemi pojawia się śmierć.

(Co ciekawe, ten fragment Księgi Rodzaju sugeruje, że na Ziemi nie było nawet cierni i kolców...dopóki nie pojawił się grzech.. ale to nie temat na dziś.)

Trochę dalej czytamy:

"Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat"(Rdz 3, 6) Niestety, ze względu na grzeszna naturę człowieka, jego czas życia został skrócony do 120 lat. Jak wiemy z historii nowoczesnej, najstarsi współcześni ludzie dożywają maksymalnie do 120-130 lat.

Co się stało z gigantami ? Przecież spora ilość potomków Adama żyła ponad 500 lat, do tego dochodzą potomkowie "synów Bożych" którzy na pewno posiadali dzieci.

Oczywiście, odpowiedź to - POTOP.

"Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego:

«Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią." (Rdz 6, 11-13)

Bóg widząc rozpowszechniające się zło na ziemi, postanowił położyć kres ludzkości sprowadzając na świat wielką powódź. Wśród wszystkich żyjących ówcześnie ludzi, w oczach Boga jedynie Noe zasłużył na ratunek i tylko on wraz z rodzina przeżył wielki kataklizm Potopu.

"I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce." (Rdz 7, 23)


Tak więc na Ziemi pozostała tylko ósemka ludzi: Noe i jego żona oraz trzech synów wraz z żonami. A od nich wywodzi się cała ludzkość. W takim razie to koniec historii Gigantów i Olbrzymów na Ziemi? Nie , aczkolwiek ich liczba i rozmiar ulegały degradacji. W każdym kolejnym pokoleniu ta cecha zanikała co raz bardziej.

Warto zauważyć jak stopniowo skraca się długość życia człowieka po potopie. Wiek potomków Sema jednego z trzech synów Noego:

"Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki.

[..]

Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera; po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.

[..] Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; a po urodzeniu się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i miał synów i córki." (Rdz 11, 10-19)

I tak dalej, aż do ustalonej przez Boga granicy około 120 lat współcześnie.


Czy w dalszej części Biblii pojawiają się jeszcze opisy Gigantów ?

Tak.


"Tam też widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka, pochodzących od olbrzymów. Przy nich wydaliśmy się sobie jak szarańcza, takimi też byliśmy w ich oczach" 4 Księga Mojżeszowa 13:33

"Gdzież pójdziemy? Nasi bracia napełnili nam serce strachem, mówiąc: Lud to jest liczniejszy i wyższy wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane aż do nieba. Widzielismy tam nawet synów Anaka."

Pwt 1,28

"Słuchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć narody większe i mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo,

lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci, o których słyszałeś: Któż się ostoi wobec synów Anaka?"

Pwt 9,1-2

Kim byli synowie Anaka? Anakici, Anakim (hebr. עֲנָקִים „Synowie Anaka”) – zgodnie z przekazem biblijnym, był to lud zamieszkujący tereny południowego Kanaanu przed przybyciem Izraelitów.


Refaitów, czyli plemion o niezwykle wysokim wzroście było w Kanaanie więcej. Biblia wspomina o:

Emitach i Zamzummitach (Pwt 2,10-11.20-21),

olbrzymach z Aszterot-Karnaim (Rdz 14,5),

a kraj Baszan nazywany jest krainą olbrzymów (Pwt 3,13).


Kim więc byli Kananejczycy, mieszkańcy Kannanu? Według Biblii pochodzą od Kanaana, syna Chama, który zgodnie z Księgą Rodzaju miał być z kolei jednym z trzech synów Noego. Wygląda na to, że geny odpowiedzialne za ogromny wzrost przetrwały w DNA Chama lub jego żony.

Druga teoria mówi o tym, że duchy Upadłych Aniołów i Gigantów, którzy zginęli w potopie, przetrwały i nawiedzały ciała żyjących mężczyzn i współżyjąc z kobietami mogli dać początek kolejnym gigantom.

Obie wersje są ciekawe i warte rozważenia..


Oczywiście to nie koniec opisu Gigantów, spójrzmy na kolejne fragmenty Pisma Świętego:

Słynny Goliat: "Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na sześć łokci i jedną piędź. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był w łuskowy pancerz z brązu o wadze pięciu tysięcy syklów. Miał również na nogach nagolenice z brązu oraz brązowy, zakrzywiony nóż w ręku. Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki, a jej grot ważył sześćset syklów żelaza. Poprzedzał go też [giermek] niosący tarczę."(Samuela 17, 4-7) 1 łokieć - 57cm 1 piędź - 20cm Wzrost Goliata - około 360cm

Waga pancerza - 5000 syklów = 55kg

Grot włóczni - 6,6kg

Całkiem spory wojownik!


Og, król Baszanu :

"gdyż Og, król Baszanu, był ostatnim z Refaitów. Jego grobowiec żelazny jest w Rabbat synów Ammona: dziewięć łokci długi, cztery łokcie szeroki, [mierzony] według łokcia zwyczajnego."(Pwt 3, 11)


Grobowiec Oga: Długość - 5m Szerokość - 2m

Całkiem spory grób jak na jedna osobę!.


No dobrze, ale czy istnieją jakiekolwiek dowody na istnienie Gigantów ?

No cóż.. za dowód powinna wystarczyć Biblia, której proroctwa spełniają się w 100 procentach... ale okej, poszukajmy dowodów materialnych!


Gigant z Ekwadoru

W październiku 2012 roku w posiadłości zmarłego księdza Carlosa Vaca znaleziono kolekcję gigantycznych kości. Anatomowie zidentyfikowali jeden z nich jako tył ludzkiej czaszki. Uważają, że inna kość może być częścią ludzkiej pięty. Sądząc po ich wielkości, należałyby do gigantycznego człowieka lub naczelnego mierzącego niewiarygodne 25 stóp (7,50 m) wysokości. Obecnie rekonstrukcja giganta znajduje się w Mystery Park, niedaleko Interlaken w Szwajcarii.


Gazeta z 1940 roku

Artykuł z gazety San Antonio Express z 1940 roku o odkryciu czaszki Giganta.


Kość udowa z Turcji

Kość udowa znaleziona w Turcji w 1950 roku. Obecnie znajdująca się w muzeum w Texasie. Według szacunków człowiek ten miał około 4-5m wzrostu.


Kent Hovind i kość udowa z Egiptu

Replika kości udowej znalezionej w Egipcie. Według szacunków jej właściciel miał około 4 metrów wysokości.


Kość kciuka człowieka i giganta

Normalna ludzka kość kciuka a pod spodem gigantyczna ludzka kość kciuka. To część szkieletu znalezionego w grobie w Turcji tuż obok góry Ararat. Rząd Turcji twierdzi, że znalazł grób Noego. Szkielet miał 12 stóp wysokości.


Jest tego dużo więcej : - W stanie Indiana znaleziono szkielet o długości 9 stóp i 8 cali (2,95 m).

- W Virginia City [Nevada] znaleziono dwa szkielety o wysokości 9 stóp (2,7 m).

- W kurhanie w Luizjanie znaleziono 20 szkieletów, wszystkie miały 9 stóp wysokości (2.7m)

- Szkielet o wysokości 10 stóp (3 m) został znaleziony w Humbolt Lake w stanie Nevada.

W Indianie znaleziono ośmiu olbrzymów o długości od 8 do 9 stóp, noszących ciężką miedzianą zbroję.

- Szkielet o długości 12 stóp (3,6 m), znaleziony w Lompoc Rancho w Kalifornii.

- Kolejny 12-stopowy znaleziony w Tucson w Arizonie. Facet miał sześć palców u nóg i nakrycie głowy w kształcie ptaka.

I tak dalej i tak dalej...

No dobrze.. znajdujemy ogromne ludzkie szkielety na całej ziemi, ale czy przetrwały przedmioty należące do Gigantów?

Poszukajmy!


Ważące kilkadziesiąt kilogramów siekiery

Potężna broń zdecydowanie dla Olbrzyma

Miecz o długości 2,3m wykopany w Chinach

Wielkie schody w Peru

Ogromna granitowa wanna

Kamień przeznaczony do trzymania między kciukiem a palcem w celu skrawania.

Ogromne wrota.. schody.. meble.. narzędzia.. broń.. i tak dalej... jest tego cała masa!. Nawet piramidy i inne niedorzecznych rozmiarów budowle przestają być tak niezwykłe jeśli bierzemy pod uwagę możliwy rozmiar ówczesnych ludzi.

Zresztą spójrzmy na te malowidła na ścianach:

Ogromny wzrost naszych przodków tłumaczy jak powstały wielkie budowle.


Dlaczego tak mało wiemy o Gigantach? Dlaczego nie ma ich w podręcznikach szkolnych?


Ponieważ moje drogie owieczki od dziecka jesteśmy uczeni teorii ewolucji. Czyli wiary w to, że martwa materia wpadła na pomysł stworzenia kodu DNA.

inaczej mówiąc: "na ziemię spadł deszcz i tak o to martwe błoto postanowiło stworzyć skomplikowany kod DNA"

Albo, że jeden rodzaj zwierząt nagle wpadł na pomysł zrodzenia innego rodzaju zwierzęcia, mimo, że nie mógł odziedziczyć takich cech po rodzicach. ( to tak jakby z pary kotów miał się narodzić nagle pies) I tak, według teorii ewolucji, z niczego jaszczurce wyrosły skrzydła i pióra! (tak sobie wrzuciła w kod DNA skrzydła)

Teoria ewolucji jest idiotyzmem, i póki jest w książkach, wszelkie dowody jej zaprzeczające muszą być ukrywane lub usuwane. Dlatego tak trudno znaleźć jest informacje o gigantach, a ich szkielety są systematycznie niszczone albo muzea odmawiają ich przyjęcia.

Prawda jest taka, że człowiek wcale nie ewoluuje, a wręcz przeciwnie, nasze DNA z pokolenia na pokolenie ulega degradacji i mutacji.

Teoria Ewolucji jest jednym z największych kłamstw Lucyfera, dzięki któremu zdegradował nas do poziomu zwierząt.

Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie jaki to ma wpływ na dzieci ?


- Teoria ewolucji przyczyniła się do powstania chorych ideologii jak Nazizm czy Komunizm. - Od kiedy teoria ewolucji wyparła z podręczników kreacjonizm (biblijne powstanie świata) systematycznie rośnie liczba i skala przestępstw.

- Teoria ewolucji przyczyniła się do wzrostu liczby samobójstw wśród młodych ludzi, tracących wiarę w sens istnienia.

- Teoria ewolucji jak żadna inna doktryna naukowa odwróciła ludzi od wiary w Boga i w Biblię.


Dlaczego kościół katolicki nie mówi o odkryciach gigantów albo o innych odkryciach archeologii Biblijnej?


Bo drogie owieczki zainteresowane tematem zaczęły by czytać Biblię i mogły by zdemaskować kłamstwa kościoła katolickiego.

Oprócz szkieletów gigantów odkryto choćby: Arkę Noego, Ruiny Sodomy i Gomory, Miejsce przeprawy Mojżesza przez Morze Czerwone, Górę Synaj w Arabii czy nawet Arkę Przymierza.


Polecam sprawdzić nazwisko Ron Wyatt , niezwykły archeolog i odkrywca, który poszukiwał historycznych miejsc z Biblią pod pachą.

Czy w miejscach tak ważnych odkryć, w pierwszej kolejności nie powinni stać papież i biskupi z łopatami ? Na to pytanie odpowiedzcie już sobie sami.


Więcej na ten temat znajdziecie w wykładach Kenta Hovinda:


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page