top of page
Szukaj

Biblia - Trudne pytania i odpowiedzi

Zaktualizowano: 13 lut

W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na często zadawane pytania dotyczące Biblii i nie tylko. Pytania, na które każdy z nas chociaż raz w życiu się natknął, ale nie zawsze odpowiedź była pod ręką.


1.Ile ma lat Ziemia według Biblii ?

Według Biblii, licząc od Stworzenia Świata do dnia dzisiejszego, Ziemia ma około 5985 lat. Biblia podaje wiek Adama i jego potomków aż do Noego, znamy również daty największych Biblijnych wydarzeń Starego Testamentu, w ten sposób oszacowany został wiek Ziemi, jednak podawany jest w przybliżeniu ze względu na różnice w kalendarzu żydowskim i gregoriańskim. Szczegóły w poniższym nagraniu :2. Jaki kształt ma ziemia według Biblii?

Temat bardzo kontrowersyjny, aczkolwiek Biblia nie odpowiada jednoznacznie jaki kształt ma Ziemia, jednak można pewne rzeczy wywnioskować.


"A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre." (Rodzaju 1:14-18)


"I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc" (Objawienie Jana .6:14)

Z Biblii wynika, że to słońce i księżyc są poddane Ziemi i krążą nad Ziemią wyznaczając dzień i noc. Nad Ziemia ma znajdować się firmament oddzielający wody od wód, na którym znajdują się gwiazdy. I według Biblii Ziemia ma wyglądać jak odciśnięty w laku okrąg (jak ślad po pieczęci).

Z obserwacji zjawisk można wywnioskować, że zdecydowanie kształt ziemi bliższy jest płaszczyzny, ale nie oznacza to, że jest płaskim dyskiem zawieszonym w kosmosie, a raczej sugeruje nam, że istnieje tylko Ziemia i nic po za nią. Sfałszowane nagrania i zdjęcia Nasa nie pomagają w rozwiązaniu tej kwestii. Więcej w tym temacie w poniższym nagraniu:
3. Pochodzenie człowieka według Biblii?

Bóg stworzył człowieka piątego dnia stworzenia, wykonał go na swój obraz i podobieństwo, aby panował nad cała ziemią i zwierzętami na niej żyjącymi.

W późniejszym czasie na ziemi nastąpił wielki potop, z którego uratowała się tylko rodzina Noego w liczbie 8 osób, od których wywodzi się cała ludzkość.


4. Najstarszy człowiek który żył na Ziemi?

Matuzalem, Metuszelach – postać biblijna, syn Henocha, najstarszy człowiek wymieniony w Starym Testamencie, mający żyć 969 lat.. Był synem Henocha, ojcem Lamecha i dziadkiem Noego.


5. Czy dzieci Adama i Ewy łączyły się ze sobą?

Po pierwsze, Adam i Ewa mieli więcej dzieci niż Kain i Abel: "Adam żył sto trzydzieści lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set.

A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i spłodził synów i córki." (Rodzaju 5:3-4).

Tak, dzieci Adama i Ewy łączyły się ze sobą ponieważ było to całkowicie normalne, pierwsi ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i ich DNA było perfekcyjne, nie występowały jeszcze problemy związane z kazirodztwem.

W dzisiejszych czasach, setki pokoleń po Adamie, nasze geny są już na tyle zdegenerowane, że kazirodztwo powoduje poważne schorzenia u potomstwa. Nasz mózg w obawie przed wydaniem na świat niepełnosprawnych dzieci, podświadomie sprawie, że członkowie naszych rodzin nie są dla nas atrakcyjni.


6. Dlaczego Bóg wybrał ofiarę Abla nad ofiarę Kaina?

Ponieważ obaj doskonali wiedzieli jakich ofiar wymagał Bóg, a mimo to Kain zbuntował się i postanowił w ofierze złożyć warzywa i owoce. Dlatego Bóg wybrał ofiarę Abla, który trzymał się zasad ustanowionych przez Boga.


7. Czy Biblia wspomina o dinozaurach ? i co się z nimi stało?

"Oto Behemot - <jak ciebie go stworzyłem> - jak wół on trawą się żywi. Siłę swoją ma w biodrach, a moc swą ma w mięśniach* brzucha. Ogonem zawija jak cedrem, ścięgna bioder ma silnie związane, jego kości jak rury miedziane, jego nogi jak sztaby żelazne. Wyborne* to dzieło Boże, Stwórca dał mu twardy miecz.

Żywność przynoszą mu góry: zwierzyna, co tam się bawi. On leży pod krzewem lotosu, w ukryciu trzcin i trzęsawisk. Lotos dostarcza mu cienia, otoczeniem są wierzby potoku. Gdy rzeka wezbrana, niespieszny, spokojny, choć prąd sięga paszczy. Czy można go złapać za oczy, przez nozdrza przesunąć pętlicę?" (Hioba 40:15-24) Wygląda to na opis dinozaura współcześnie znanego jako Diplodok lub Brachiozaur. Co się stało z dinozaurami? Również został zabrane na Arkę po parze według rodzaju, lecz ze względu na swoje rozmiary i zagrożenie, zostały wybite przez ludzi na przestrzeni czasu. Dlatego znamy tak wiele legend o rycerzach zabijających smoki, podróżnik Marko Polo wspomina o tym jak na dworze Cesarza Chin widział smoki. Słowo Dinozaur pojawiło się w słowniku dopiero w XIX wieku.

8. Czy potop faktycznie miał miejsce? i jak Noe pomieści te wszystkie zwierzęta?

Tak, potop miał faktycznie miejsce, odkrycia archeologiczne nie pozostawiają złudzeń. Same szczątki Arki Noego zostały odkryte przez Rona Wyatta na zboczu góry Arrarat w Turcji.

Po za tym wszystkie religie na świecie, nawet te najbardziej prymitywne i oddalone od cywilizacji wspominają historię potopu zmieniając tylko imiona bohaterów i nazwę samej Arki.


W parku rozrywki Ark Encounter w Williamstown w USA znajduje się gigantyczna replika Arki Noego. Mierzy aż 155 metrów długości, 15 metrów wysokości i 26 metrów szerokości.


Jak Noe pomieścił wszystkie zwierzęta na Arce? Po pierwsze zabrał tylko po parze każdego rodzaju! Przykładowo, nie zabierał tygrysa, lwa, kota domowego itd. tylko parę kotowatych od których wywodzi się reszta współczesnych kotów. Nie zabierał zwierząt wodnych i owadów. Tak więc liczba zabranych zwierząt nie była aż tak duża jak się wydaje.


9. Dlaczego Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę?

Ze względu na grzech i panujące tam zepsucie:

"Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi rzekł: «Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano pójdziecie w dalszą drogę». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spędzimy noc na dworze».  Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!»  Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi,  rzekł im: «Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!  Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem! Ale oni krzyknęli: «Odejdź precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście." (Rodzaju 19:1-11) Więc mieszkańcy Sodomy, dosłownie zebrali się pod domem Lota aby zgwałcić dwóch mężczyzn, którzy przybyli do niego w gościnę. Ten fragment wyraźnie pokazuje do jakiego stopnia zepsuta była Sodoma.

Ruiny Sodomy i Gomory został odkryte przez Rona Wyatta nad brzegiem morza martwego, do dzisiaj można znaleźć tam pozostałości po deszczu siarki.


10. Dlaczego Chrystus musiał umrzeć na krzyżu?

Bo karą za grzech jest śmierć. I nie ma odpuszczenia grzechów bez przelania krwi.

Aby zbawić ludzkość Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął grzechy wszystkich ludzi na siebie. Jako pierwszy i jedyny człowiek bez grzechu (doskonała ofiara) przelał swoją krew za nas aby wypełnić to prawo raz na zawsze.


11. Czym jest Wielki Babilon z księgi objawienia (apokalipsy)?

Wielki Babilon wedle wszelkich wskazówek to Kościół Rzymskokatolicki z Watykanem na czele: - kobieta pijana krwią świętych i proroków (kult Matki Bożej i zbrodnie KRK na głoszących prawdziwą Ewangelię) - jej barwy to purpura i szkarłat (barwy szat biskupów Krk)

-złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu (nawiązanie do mszalnego kielicha pełnego wina, które co tydzień udaje krew Chrystusa, co jest bluźnierstwem bo Jezus umarł na krzyżu raz za wszystkich) - miasto na siedmiu wzgórzach, które króluje nad królami ziemi (Watykan, wszyscy królowie, władcy i prezydencie klękają przed papieżem)

i wiele innych wskazówek.

Chrystus w Objawieniu Jana wręcz prosi aby wyjść z z KRK:

 "I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi.

Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości." (Objawienie Jana 18:5)


12. Czy chodzenie do kościoła, udział w sakramentach, ofiara na tacę gwarantuje zbawienie?


Nie! Zbawieni jesteśmy przez wiarę a nie przez uczynki!


"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił."(Efezjan 2:8-9)


oraz


Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.

Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków.

Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy.

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;

A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.

Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów" (Rzymian 3:20-25) Tylko na tym nie da się zarabiać, więc wszelkie religie świata wymyślają własne teologie i nauki wymagające rzekomych uczynków (często odpłatnych).

13. Czy Kościół Rzymskokatolicki faktycznie zmienił 10 przykazań?

Tak, po pierwsze mocno skrócił przykazania, po drugie usunął całkowicie drugie przykazanie i na koniec podzielił ostatnie na dwa.

Usunął poniższe przykazanie : "Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań." (Wyjścia 20:4-6)

oraz podzielił poniższe przykazanie na dwa:

"Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego"(Wyjścia 20:17)

Drugie przykazanie Biblii jest bardzo niewygodne dla kościoła Rzymskokatolickiego, Kult obrazów i figur stanowi ogromne źródło zarobku na owieczkach.


14. Czym jest pochwycenie ? i kiedy będzie miało miejsce?

Pochwycenie Kościoła jest wydarzeniem, przez które Bóg zabierze wszystkich wierzących z ziemi, aby rozpocząć sprawiedliwy sąd nad ziemią i ludźmi, inaczej zwany uciskiem.


"„A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. " (1 Tes 4:15-18)


„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy [wierzący] będziemy przemienieni W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.” – 1 Kor 15,51-53


Pochwycenie jest nadchodzącym wydarzeniem, kiedy to Bóg wzbudza z martwych wszystkich wierzących, którzy już umarli, i daje im chwalebne, odnowione ciała a następnie opuszczają oni ziemię wraz z wierzącymi, którzy jeszcze żyją. Pochwycenie ma poprzedzić wielki ucisk, wtedy to wszyscy wierzący i wyznający Chrystusa zostaną zabrani do Nieba.


15. Która ewangelia skierowana jest do nas?

Jezus Chrystus w swojej ziemskiej służbie w pierwszej kolejności skupiał się na Narodzie wybranym czyli mieszkańcach Izraela:


"Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela"(Mt 15,21-28)

Niestety Izrael odrzucił swojego mesjasza, ukrzyżował go i zabił, tracąc w ten sposób status narodu wybranego.

Krótko po tym, Jezus powołał Pawła i posłał go do pogan, aby tam głosił dobra Nowinę o zbawieniu w Chrystusie. A więc do nas jako ludzi z poza Izraela, skierowane są nauki Pawła i Apostołów, lecz oczywiście warto znać Ewangelię i Stary Testament.


16. Czy demony wiedziały kim jest Jezus Chrystus?

Tak, demony doskonale wiedziały, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, i były wobec niego bezradne.

"Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?»

A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły Go prosić: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń». Rzekł do nich: «Idźcie!» Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach.

Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice."(Mt 8, 28-34)


17. Dlaczego składano ofiary ze zwierząt ? i dlaczego są już nie potrzebne?

Ofiary ze zwierząt były składane w Starym Testamencie jako przebłaganie za grzechy osoby składającej taką ofiarę. Nie ma przebłagania za grzechy bez przelania krwi. Jednocześnie składanie ofiar z najlepszych zwierząt było symbolem tego co ma dopiero nastąpić. Śmierć Chrystusa na krzyżu (baranka bez skazy) była ostateczną ofiara za grzechy wszystkich ludzi którzy kiedykolwiek zgrzeszyli lub zgrzeszą. Jego krew obmywa z grzechu wszystkich którzy tylko o to poproszą. Dlatego dalsze składanie ofiar nie ma sensu, Chrystus zrobił to raz na zawsze i żadna inna krew nie może się z nim równać.


18. Gdzie był Bóg kiedy mordowano Żydów w czasie II wojny Światowej?

Pytanie bardzo trudne i odpowiedź może wydać się kontrowersyjna. Jezus Chrystus przyszedł na świat jako zapowiadany przez proroków Mesjasz, Izrael mimo znajomości Pisma Świętego Starego Testamentu nie przyjął go chociaż on sam wypełnił wszystkie proroctwa i dokonał tysiące cudów przed ich oczami. Co gorsze, to właśnie Naród Żydowski skazał Chrystusa śmierć krzyżową:


A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. (Mateusza 27:24-26)


A więc Naród wybrany, o który Bóg tak bardzo dbał w czasach Starego Testamentu, wyprowadzając z niewoli, prowadząc do ziemi obiecanej, dając im zwycięstwa w wielu bojach i chroniąc od wszelkiej zguby odrzuca Syna Bożego Jezusa Chrystusa. W dodatku ten sam naród skazuje Syna Bożego na śmierć w okrutny sposób, krzycząc : "Krew jego na nas i na dzieci nasze" Czy nie wydaje ci się że sami ściągnęli na siebie gniew Boży? i z tego powodu przez kolejne dwa tysiące lat doznawali cierpień i prześladowań.

I do dnia dzisiejszego nie uważają Chrystusa za obiecanego Mesjasza. Warte rozważenia.


19. Jak zdobyć życie wieczne ? Jaki jest warunek?

Warunek jest bardzo prosty, zbawieni jesteśmy przez wiarę w Chrystusa i jego krew przelaną za nasze grzechy:

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." (Jana 3:16)


20. Jest inny sposób na Zbawienie niż Chrystus? Nie! Nie ma! Nie ważne co byś zrobił - rozdawał pieniądze ubogim, uratował ludzi z katastrofy czy inne takie. Żadnym uczynkiem nie możesz zapewnić sobie Zbawienia.


"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." (Dzieje Apostolskie 4:12)


Jeśli nie wierzysz w Chrystusa i jego krew przelaną na krzyżu za nasze grzechy nie dostąpisz Zbawienia ,Nasze dobre i złe uczynki będą brane pod uwagę dopiero na sądzie i od nich zależeć będzie jak blisko Boga będziemy w niebiańskiej hierarchii


21. Czym jest kościół Chrystusa według Biblii?

Nie chodzi tu żaden budynek zbudowany ludzką ręką. Kościół Chrystusa to wszyscy ludzie na Ziemi wierzący w Jezusa Chrystusa i jego ostateczne dzieło na krzyżu.

Dlatego Jezus stwierdził, że "możecie zburzyć Świątynie a ja odbuduje ją w 3 dni", nie chodziło mu o fizyczny budynek tylko o jego śmierć i zmartwychwstanie.


22. Czy Biblijny Szabat to sobota?

Tak, Szabat czyli ostatni dzień tygodnia (dzień odpoczynku) to Sobota. W Starym Testamencie za nie przestrzeganie Szabatu groziła nawet śmierć.

Jednak Chrystus swoją ofiara na krzyżu wypełnił prawo Starego Testamentu, i sam podczas swojej ziemskiej służby wielokrotnie ostrzegał o tym aby nie mieć obsesji na punkcie szabatu.


Następnie Chrystus zmartwychwstał w Niedzielę, a w późniejszym czasie Apostołowie również spotykali się w Niedziele (w pierwszy dzień tygodnia).


23. Czy Biblia zakazuje jedzenia mięsa?

Nie.


Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale co z ust wychodzi, to kala człowieka.(Mateusza 15:11)

oraz  "Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny.

 Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął." (Rzymian 14:2)

oraz "Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste.

Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus." (Rzymian 14:14-15)

oraz Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem.

Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie.

Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre.

Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem.

Oznacza to, że nie należy potępiać tego który je lub nie je mięsa , bo robi to według własnej wiary, lecz jeśli jesz mięso, mimo że masz wątpliwości wtedy jesteś potępiony i popełniasz grzech. Nie jedzenie mięsa w piątek to dogmat kościoła Rzymskokatolickiego - Nie ma nic wspólnego z Biblią


24. Czy kult Matki Bożej i różaniec jest Biblijny?

Nie. Jest to dogmat stworzony przez kościół Rzymskokatolicki.

Bóg potępia kult Matki Niebios, a słowo różaniec nie pojawia się nawet raz w Biblii. Różanie pochodzi z religii dalekiego wschodu i związany jest z mantrą czyli powtarzaniem w kółko tych samych słów. Taki sposób modlitwy potępił sam Chrystus.


25. Dlaczego Żydzi chcą odbudować III Świątynie w Jerozolimie ?

Ponieważ nie uznają Jezusa Chrystusa jako obiecywanego Mesjasza. Ponad 200 proroctw Starego Testamentu do swojego wypełnienia wymaga Świątyni w Jerozolimie, obecnie na Wzgórzu Świątynnym znajduje się Islamski meczet i stąd prawdopodobnie wynika obecna presja Armii Izraelskiej na mieszkańcach Palestyny. Żydzi są już przygotowani do odbudowy Świątyni, ściągnęli nawet czerwone jałówki z USA potrzebne do rytuałów otwarcia Nowej Świątyni i rozpoczęcia składania ofiar ze zwierząt.

Według Objawienia Jana w Trzeciej Świątyni zasiądzie Antychryst w czasach Wielkiego Ucisku.

26. Czym jest znamię bestii ?

Jest znakiem przynależności i uległości bestii, znakiem który przyjmować będą ludzi w czasach ucisku. Symbol ten ma być przyjmowany na czoło lub prawą rękę. Nie jest jasne co to będzie, może to być chip pod skóra lub inne technologiczne cudo.


 "I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło;

I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.

Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej: sześćset sześćdziesiąt sześć." (Objawienie Jana 13:16-18)

oraz

A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę;

Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem.

A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. (Objawienie Jana 14:9-11)

oraz

"I poszedł pierwszy, i wylał swoją czaszę na ziemię. I pojawiły się bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, którzy mieli znamię bestii, i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi." (Objawienie Jana 16:2)

oraz

I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką.

Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. (Objawienie Jana 19:20-21)


Przyjęcie znamienia bestii w czasach ucisku oznacza utratę zbawienia.

Jednak osoby które odmówią przyjęcia tego znamienia nawet płacąc za to życiem zostaną zbawione.


 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. (Objawienie Jana 20:4)


Wniosek ? Jeśli ominie Cię pochwycenie kościoła, pamiętaj o tym aby nie przyjmować znamienia bestii w czasach ucisku!


27. Kiedy nastąpi Wielki Ucisk i ile potrwa?

Wielki Ucisk rozpocznie się wraz z Objawieniem Antychrysta i tuż po pochwyceniu Kościoła Chrystusa.


"Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony." (Matusza 24:21-22)


Wielki Ucisk ma trwać 7 lat, 3,5 + 3,5 roku rządów Antychrysta i Syna zatracenia, wtedy to na Ziemię wylany zostanie gniew Boży. (Aby zrozumieć jak wielkie potworności spadną na Ziemię polecam sprawdzić Księgę Objawienia Jana rozdział 8 i 16). W tym czasie ludzie nadal będą mieć szanse na Zbawienie, każdy kto nawróci się do Chrystusa i nie przyjmie znamienia bestii zostanie Zbawiony.


"A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy: Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli?

Odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz. I powiedział do mnie: To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka.

Dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w jego świątyni, a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem.

Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał;

Ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu." (Objawienie Jana 7:13-17) Wniosek? Uwierz dzisiaj aby dostąpić pochwycenia i uniknąć cierpień w Wielkim Ucisku.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page